Machinefabriek J.H. Buitendijk Netherlands

            Buitendijk maakt het voor U!!

 

 

 

Privacy beleid

Ons website-adres is: www.machinefabriek-jhb.nl

Wij respecteren al vele tientallen jaren de privacy van elke persoon die de website en de machinefabriek bezoekt. Persoonlijke gegevens aan ons verstrekt worden beschermd door gegevens beschermingswetten volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Machinefabriek J.H. Buitendijk B.V. respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.machinefabriek-jhb.nl. In dit document wordt onze Privacy Verklaring uiteengezet. Machinefabriek J.H. Buitendijk B.V. raadt u aan om deze aandachtig door te nemen.

Algemeen

Machinefabriek J.H. Buitendijk B.V. houdt zich aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke hoofdzakelijk de privacy van persoonlijke gegevens regelt. In deze Privacy-Verklaring wordt uitgelegd welke informatie wordt verzameld (gevraagd) en op welke manier deze wordt gebruikt en beveiligd. Ook wordt de reden van opslag aangegeven en hoelang gegevens worden bewaard. Verder wordt vermeld aan wie gegevens (verplicht) worden doorgeven, op welke manier en hoe deze eventueel kunt laten veranderen of verwijderen. Waar in deze Privacy-Verklaring wordt verwezen naar ‘persoonsgegevens’ of ‘gegevens’, wordt bedoeld de (persoonlijke) gegevens die aan ons is verstrekt. Deze gegevens worden ook gebruikt om onder voorwaarden e-mail te sturen om u over nieuws en/of activiteiten van J.H. Buitendijk B.V. te informeren.

Gegevens t.b.v. informatie, offereren en orders

Om optimaal van dienst te kunnen zijn, dient bij het aanvragen van informatie, uitbrengen van offertes en het bevestigen van orders via het e-mail adres info@ machinefabriek-jhb.nl van de website www.machinefabriek-jhb.nl enkele persoonsgegevens worden verstrekt. Enkel de naam, telefoonnummer en e-mailadres zijn voldoende om gerichte informatie te kunnen versturen en te ontvangen over de dienstverlening van Machinefabriek J.H. Buitendijk B.V. Door gebruik te maken van de website, het aanvragen van informatie en afhandeling van offerten en orderbevestigingen wordt impliciet door cliënt toestemming verleend om enkele noodzakelijke privé persoonsgegevens op te slaan. Hieronder wordt een en ander verder uitgelegd.

Wat en waarvoor worden persoonsgegevens bewaard t.b.v. info-, offerte- en orderverwerking?

  1. Bij aanvragen van info, offerten of orderbevestigingen wordt alleen de naam, e-mail adres en een (mobiel) telefoonnummer gevraagd.
  1. Alleen strikt relevante gegevens worden in het ERP-systeem Isah7 opgeslagen en worden nergens anders voor gebruikt, behalve voor het verstrekken van informatie, het uitbrengen van offerten en het overeenkomen/bevestigen van orders.
  1. De computers van de Machinefabriek J.H. Buitendijk B.V. zijn uitstekend tegen ongewenste indringing beveiligd.
  1. De informatie die is verstrekt, kan desgewenst bij voorkeur via e-mail of per telefoon altijd door ons worden aangepast of verwijderd.
  2. Zijn er toch nog vragen, neem dan contact op met Richard Buitendijk

Wat en waarvoor worden verder persoonsgegevens bewaard?

  1. Ten behoeve van een eventuele e-mailing worden alleen de naam en e-mail adres bij de e-mail provider YMLP bewaard.
  1. Maximaal wordt twee keer per maand een artikel over Machinefabriek J.H. Buitendijk B.V. per e-mail verstuurd aan personen/bedrijven die ooit om informatie hebben gevraagd.
  1. Bij afmelding voor de nieuwsbrief worden al de betreffende gegevens uit het e-mail bestand bij YMLP direct verwijderd.
  2. Afmelding gaat het eenvoudigst via YMLP onderaan een e-mailing of stuur een e-mail met als onderwerp: GEEN E-MAIL
  1. Voor bescherming gegevens, opgeslagen bij YMLP, zie: https://www.ymlp.com/nl/privacy_policy.html

 Verwijderen / vernietigen gegevens

Gegevens worden volgens de wettelijke termijnen bewaard. Wanneer gegevens verwijderd moeten worden, wordt dat bij Machinefabriek J.H. Buitendijk B.V. uitgevoerd. Tevens wordt toezicht gehouden op te verwijderen gegevens bij derden. Papieren gegevens worden op locatie vernietigd door Shredit.  

 

   

Bezoekers Analyse Website

De website van Machinefabriek J.H. Buitendijk B.V. maakt gebruik van StatCounter, een webanalyse-service en maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website helpt ons bij het analyseren en verbeteren van de gebruikservaring op de website. Zie voor Privacy Policy hun website https://statcounter.com/about/legal/

Onderhoud Isah7 Business Software Informatiesysteem

Ten behoeve van onderhoud aan ons Isah7 Business informatiesysteem, geleverd door Isah Nederland statutair gevestigd te Tilburg, is een verwerkersovereenkomst, bestaande uit een Data Pro Statement en Standaardclausules voor verwerkingen, overeengekomen. Zie voor Privacy Statement hun website: https://isah.com/privacy-statement/

 Telefoon Verwerkersovereenkomst

Met onze telefonieprovider BelCentrale, statutair gevestigd te Rotterdam, is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Zie voor Privacy Verklaring hun website: https://www.belcentrale.nl/blog/2018/06/01/over-privacy-et-cetera/

AccountView administratie software

Machinefabriek J.H. Buitendijk B.V. werkt met Accountview welke wordt geleverd door Visma, een internationaal bedrijf uit Oslo, Zweden met een kantoor in Amsterdam en draait lokaal op een computer/server. Zie voor Databeveiliging en Privacy hun website: https://nl.visma.com/blog/databeveiliging/

 Salarisadministratie

Het salarisadministratie pakket Loon, gevestigd in Landsmeer, draait lokaal op een computer/server bij Machinefabriek J.H. Buitendijk B.V..  Zie voor Verwerkersovereenkomst en Privacy hun website: https://www.loon.nl/handleiding/Toelichting_Verwerkersovereenkomst_Loon.pdf

Gebruik door derden

Machinefabriek J.H. Buitendijk B.V. verstrekt geen gegevens aan derden zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe is gehouden op grond van een wettelijke bepaling/verplichting.

Algemene Veiligheid Informatiesysteem

Er wordt geen gebruik gemaakt van Cloud-diensten. Het informatiesysteem, inclusief het ERP Isah7 systeem, is zo goed mogelijk beveiligd tegen virussen, malware en computerinbraak. Verder zijn maatregelen genomen tegen gegevensverlies door middel van eventueel Twee-Factor-Authenticatie (wachtwoord)beveiligingen en relevante organisatorische, procedurele en technische gegevensbeveiligingen.

Updates beveiligingen

Minimaal één keer per jaar worden de verwerkersovereenkomsten, privacy-verklaringen en beveiligingen geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Calamiteiten

Bij een datalek wordt een registratielijst bijgehouden en zo nodig gemeld aan de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP).